G-Sport

Ook G-sporters zijn in al onze recreatieve lessen welkom. In samenspraak met de jeugdsportcoƶrdinator en betrokken lesgevers gaan we voor een aangepaste individuele aanpak. Op deze manier kunnen ook G-sporters zich ten volle ontspannen.

Voor meer info kan u terecht bij onze Jeugdsportcoƶrdinator.