Info

Turnlessen

Bij Turnkring Sint-Jan Berchmans is iedereen welkom. Van kleuters, middelbare leeftijden tot volwassenen.
U kan de volledige lessenrooster terugvinden onder de knop Lessenrooster.

Voor de kleuters, Meisjes A, Meisjes B, Meisjes C en Juffers bieden we 2 lesmomenten aan.
Het is de bedoeling dat in september de keuze wordt gemaakt die geldt voor heel het seizoen.
Indien de verdeling van groepen niet gelijk loopt zal in overleg met de leiding herverdeeld worden.