Algemene voorwaarden


Deze ‘Algemene Voorwaarden’ zijn van toepassing op de relatie tussen Takeaway.com en de
Klanten. Restaurants verwijzen wij door naar de ‘Algemene Voorwaarden Restaurants

Definities
Aanbod: het product –en dienstenaanbod van Turnkring Sint-Jan Berchmans dat door de Klant kan worden besteld.
Bestelling: een bestelling van de Klant via de website van het door de Klant
geselecteerde Aanbod.
Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Bestelling plaatst.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en Turnkgin Sint-Jan Berchmans met betrekking tot een Bestelling.
Platform: de website(s) waarop het product beschikbaar wordt gemaakt.

Identiteit van Turnkring Sint-Jan Berchmans
Turnkring Sint-Jan Berchmans
Lindelei 201
2620 Hemiksem
Ondernemingsnummer: 0471.492.650
[email protected]

Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing op de Producten.

De Klant gaat door middel van het plaatsen van een Bestelling direct een Overeenkomst met
Turnkring Sint-Jan Berchmans aan voor de levering van het door de Klant geselecteerde Aanbod. De Klant is gebonden aan de Bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door Sint-Jan Berchmans.

Het Aanbod

Turnkring Sint-Jan Berchmans geeft alle informatie zodanig weer, dat voor de Klant duidelijk is wat
zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

Turnkring Sint-Jan Berchmans aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het Platform.

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling definitief maakt
door het klikken op de knop ‘Betalen’ tijdens het proces van het plaatsen van een Bestelling
via het Platform.

Turnkring Sint-Jan Berchmans aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.

Betaling

Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is de Klant verplicht om te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door te
betalen met een online betaalmiddel via het Platform.